EN

Drugi tir

Vrednost investicije

Skupna investicijska vrednost projekta Drugi tir znaša 928 mio EUR (brez DDV) v stalnih cenah (januar 2021) oz. 940 mio EUR v tekočih cenah. Podrobnejši prikaz je v spodnji tabeli.

Povzetek investicijskih stroškov brez DDV (v mio EUR)

Investicijski stroški brez DDV

Tekoče cene 

Stalne cene

A.     Izvedbena dela

811,22

821,32

A.1 Sklop 1

403,61

403,61

A.2 Sklop 2

224,75

224,75

A.3 Sklop 3

140,32

150,41

A.4 Ostalo

42,54

42,54

B.      Nabave in drugi stroški

14,58

14,98

C.     Storitve

124,98

124,98

D.     SKUPAJ (A+B+C)

950,78

961,25

E.      Rezerve za nepredvidene izdatke

(4 % A+C, brez nepredvidenih del)

32,86

34,26

F.      Že porabljeni stroški storitev in nabav pred 2018

55,41

55,41

G.     SKUPAJ Z REZERVAMI

928,24

940,13

Vir: Prometni institut Ljubljana, d. o. o.

Rezultati iz NIP kažejo, da je projekt ekonomsko upravičen. To potrjuje ekonomska neto sedanja vrednost  (ENSV) v znesku 354,9 mio EUR, ekonomska interna stopnja donosa (EISD) v višini 8,22% in razmerje koristi in stroškov (K/S) 2,07.