EN

Domov

Novice

 • DKom pritrdil odločitvam 2TDK

  DKom pritrdil odločitvam 2TDK

  Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je pri oddaji javnega naročila za železniške in predorske sisteme na drugem tiru oba zahtevka za revizijo zavrnila kot neutemeljena.

  Preberite več
 • Skupno izkopani štirje kilometri predorskih cevi

  Skupno izkopani štirje kilometri predorskih cevi

  Izvajalci predorskih del na gradbiščih drugega tira so danes presegli mejo skupaj izkopanih štirih kilometrov predorskih cevi. Mejo prvega izkopanega kilometra smo dosegli sredi januarja, skupno izkopana dva kilometra smo dosegli v začetku marca, skupno izkopane tri kilometre pa v začetku aprila.

  Preberite več
 • Izkopani trije kilometri predorov

  Izkopani trije kilometri predorov

  Izvajalci glavnih gradbenih del na drugem tiru so presegli mejo izkopanih treh kilometrov predorov. Na drugem tiru bo skupaj do leta 2024 izkopanih 37 kilometrov predorskih cevi.

  Preberite več
 • Gradnja novega križišča in priključka ceste proti Plavjam na Škofijah

  Gradnja novega križišča in priključka ceste proti Plavjam na Škofijah

  V prihodnjih mesecih bo potekala gradnja t. i. "koroškega pokrova" predora Škofije (T8). Z namenom izboljšanja prometne varnosti v času gradnje bomo prestavili del ceste in zgradili nov priključek za Plavje na Škofijah. Nova prometna ureditev bo trajna in bo krajanom Plavij, Škofij in vsem obiskovalcem zagotovila boljšo prometno varnost tudi po končani gradnji drugega tira na tem območju.

  Preberite več
 • Nočna izmena

  Nočna izmena

  Dela v predorih drugega tira potekajo 24 ur vse dni v tednu. Delavci tudi ponoči opravljajo izkop, odvoz izkopanega materiala in podgrajevanje, ki vključuje predvsem vgrajevanje brizganega betona in hribinskih sider.

  Preberite več
 • Dostopne ceste so namenjene gradbiščnemu prometu!

  Dostopne ceste so namenjene gradbiščnemu prometu!

  Dostopne ceste do gradbišč drugega tira niso namenjene kolesarjem in pohodnikom! Gradbiščni tovorni promet se je močno povečal, zato kolesarje in pohodnike opozarjamo, da ne uporabljajo dostopnih cest, da upoštevajo prometno signalizacijo in dodatne opozorilne table.

  Preberite več
 • Prvih 500 metrov predora Mlinarji

  Prvih 500 metrov predora Mlinarji

  Turški izvajalec del na izkopu predora Mlinarji (T7) nad Osapsko dolino, Yapı Merkezi, je v torek dosegel pomemben mejnik izkopanih 500 metrov predorske kalote. Predor Mlinarji bo dolg 1.154 metrov.

  Preberite več
 • Iz predorov v Luko Koper

  Iz predorov v Luko Koper

  Izkopani fliš iz Dekanov, kjer izvajalec del, Kolektor CPG, gradi glavno in servisno cev predora Škofije (T8), ne ostaja na območju pred predorom, saj ga trenutno sproti odvažajo v Luko Koper.

  Preberite več
 • Začetek temeljenja viadukta Gabrovica

  Začetek temeljenja viadukta Gabrovica

  Gradbeni delavci družbe Yapi Merkezi so začeli z gradnjo viadukta Gabrovica, ki bo dolg 424 metrov. Po pripravljalnih delih se je gradnja začela s temeljenjem novega železniškega viadukta.

  Preberite več
 • Ureditev območja deponije Bekovec

  Ureditev območja deponije Bekovec

  Kaj boste storili z izkopanim materialom? Pogosto slišimo to vprašanje. Večino apnenca bomo ponovno uporabili, večina fliša bo namenjena sanaciji obstoječih kamnolomov. Nekaj materiala, predvsem tistega z začetka izkopov na posameznih deloviščih, pa ni ponovno uporabnega, saj gre za mešanico zemlje, kamenja in drugega materiala. Česar ne moremo ponovno uporabiti, odlagamo na območju Črnega Kala na odlagališču oz. deponiji Bekovec.

  Preberite več
 • Pripravljalna dela [fotogalerija]

  Pripravljalna dela [fotogalerija]

  Pred začetkom gradnje predorov in viaduktov je potrebno urediti dostope do gradbišč, platoje pred predori in začasne portale predorov ter oporne zidove. Pogosto je treba prestaviti obstoječe električne daljnovode. Na gradbišča je treba pripeljati električno napeljavo in prestaviti druge napeljave.

  Preberite več