EN

Drugi tir

Pomembni dokumenti

Aktualna trasa drugega tira je bila potrjena leta 2005, ko so jo kot najustreznejšo podprle stroka, vse lokalne skupnosti in pristojna ministrstva. Zanjo je takratna vlada sprejela Uredbo o Državnem lokacijskem načrtu. Leta 2014 so bile sprejete dopolnitve uredbe, na podlagi katerih je bila trasa dokončno umeščena v prostor. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano konec marca 2016 in 2018 preneseno na družbo 2TDK, ki je pripravila investicijski program in podpisala z državo koncesijsko pogodbo. Zakon o drugem tiru je stopil v veljavo julija 2018.