EN

Gradimo drugi tir - novo železniško
progo med Divačo in Koprom

Odlična geostrateška lega Slovenije nudi izjemne priložnosti za razvoj logističnih
dejavnosti in celotnega gospodarstva. Drugi tir je tudi v strateškem interesu zalednih
držav in celotne Evrope, saj je obstoječi tir ozko grlo dveh evropskih jedrnih železniških koridorjev.

Drugi tir bo sodobna, hitra, varna in okolju prijazna proga.